Ισολογισμός Ραδιοταξί Σερρών Α.Ε. 2013

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να προβάλετε στην οθόνη σας (σε μορφή Adobe Reader, PDF) τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το 2013. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2013