Εξοικονόμηση Καυσίμου – Λιγότερους Ρίπους για το περιβάλλον. Σταθμοί Στάθμευσης TAXI ανάλογα με τη ζήτηση. Παρακολούθηση TAXI για την ασφάλεια προς τους οδηγούς και τους επιβάτες και ταχύτατη εξυπηρέτηση !

Το λογισμικό είναι custom (για λογ/μο της εταιρίας μας και στημένο στα μέτρα μας) RT-Z Monitoring (για οποιαδήποτε GPS android συσκευή) και η υποστήριξη παρέχεται από την Magma Multimedia Productions.