Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Α.Ε. με επωνυμία: “ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” για τις 30 Οκτωβρίου 2015 – ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Πάροδος Δογάνη, Σέρρες.

Σέρρες, 6/10/2015

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο από εδώ.