Παρακαλούμε να γίνονται κρατήσεις μόνο για διαδρομές αξίας μεγαλύτερης των € 10.

Παρακαλούμε η κράτηση να γίνεται 24 ώρες νωρίτερα.

Αν δεν λάβετε επιβεβαίωση εντός 12 ωρών η κράτησή σας δεν θα έχει προωθηθεί από τα Ραδιοταξί Σερρών Α.Ε.