Μέσω εφαρμογής Android μπορείτε να καλέσετε TAXI – Η εφαρμογή βρίσκεται σε στάδιο αναβάθμισης!