• ΔΑΝΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Προέδρος
  • ΨΑΘΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ , 1ος Αντιπρόεδρος
  • ΕΡΗΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , 2ος Αντιπρόεδρος
  • ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΦΩΤΗΣ, Ταμίας
  • ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Γεν. Γραμματέας
  • ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Μέλος
  • ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Μέλος