Στα πλαίσια ανανέωσης εκτυπώσαμε ένα ενημερωτικό-παρουσίαση της εταιρίας μας, και το μοιραζόμαστε μαζί σας σε 3 γλώσσες…

Ελληνικά…
Αγγλικά…
και Βουλγάρικα…