Πληροφορίες για ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και αναβάθμιση επιχείρησης ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ

Πατώντας πάνω στις πληροφορίες μπορείτε να κατεβάστε και να ανοίξετε τις πληροφορίες του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε μορφή PowerPoint