Η ιστοσελίδα του ΡάδιοΤαξι Σερρών Α.Ε.

Καλέστε TAXI online…

Μέσω εφαρμογής Android μπορείτε να καλέσετε TAXI – Η εφαρμογή βρίσκεται σε στάδιο αναβάθμισης!