Η ιστοσελίδα του ΡάδιοΤαξι Σερρών Α.Ε.

Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης των Μετόχων της στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

Σέρρες, 13/10/2016

Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης των Μετόχων της στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, διαβάστε εδώ.